Phát ngôn ấn tượng ngày 23/11: Không thể lấy hữu hình trị vô hình trong sở hữu chéo tại Ngân hàng

Phát ngôn ấn tượng ngày 23/11: Không thể lấy hữu hình trị vô hình trong sở hữu chéo tại Ngân hàng

0 lượt xem

Phát ngôn ấn tượng ngày 23/11: Không thể lấy hữu hình trị vô hình trong sở hữu chéo tại Ngân hàng

Cùng nhìn lại những phát biểu ấn tượng của các đại biểu Quốc hội trong ngày 23/11!

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!