ONE: X - Fullfight

Trận 9 - Chingiz Allazov vs Sitthichai Sitsongpeenong

0 lượt xem

Trận 9 - Chingiz Allazov vs Sitthichai Sitsongpeenong

Liệu Nong-O có bảo vệ thành công chiếc đai Muay Thái thế giới ONE Bantamweight trước "Kẻ phá huỷ" Felipe Lobo?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!