Những Mẩu Hài Kịch Về Quý Cô Da Màu - Phần 3

A BLACK LADY SKETCH SHOW S3

0 lượt xem

Những Mẩu Hài Kịch Về Quý Cô Da Màu - Phần 3

Những mẩu hài kịch về quý cô da màu bao gồm các màn kịch ngắn được thực hiện bởi một nhóm diễn viên da màu nòng cốt cùng với các vị khách mời ngôi sao.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image