Những Đôi Giày Chiến Thắng

BLADES OF GLORY

0 lượt xem

Những Đôi Giày Chiến Thắng

Will Ferrell và Jon Heder là địch thủ trong bộ môn trượt băng nhưng phải cố gạt bỏ hiềm khích để thi đấu với tư cách cặp đôi.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image