Những dấu ấn ngoại giao của cố Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger

Những dấu ấn ngoại giao của cố Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger

0 lượt xem

Những dấu ấn ngoại giao của cố Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời vào ngày 29/11, thọ 100 tuổi. Với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu về chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ trong suốt nhiều năm, ông Henry Kissinger là người tham gia vào nhiều sự kiện quốc tế mang tính thay đổi thời đại.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!