Người dân Nhật Bản trú ẩn trong trung tâm sơ tán sau thảm hoạ động đất

Người dân Nhật Bản trú ẩn trong trung tâm sơ tán sau thảm hoạ động đất

0 lượt xem

Người dân Nhật Bản trú ẩn trong trung tâm sơ tán sau thảm hoạ động đất

Trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản đã gây ra thiệt hại lớn về người và cũng như cấu trúc đô thị. Nhiều người dân đã phải tìm đến trung tâm sơ tán để điều trị tâm lý.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!