Nghị quyết 98 tăng tốc xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh

Nghị quyết 98 tăng tốc xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh

0 lượt xem

Nghị quyết 98 tăng tốc xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh

Triển khai xây dựng đô thị thông minh là chủ trương lớn của TP.HCM, và Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM đã khơi thông hơn các nguồn lực, những rào cản cho thành phố phát triển chính quyền đô thị theo hướng thông minh, trong đó có việc thúc đẩy nhanh và mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!