VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yoo In Shik

Yoo In Shik

Yoo In Shik: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Chạy Đâu Cho Thoát 2014

Một cảnh sát kỳ cựu được giao nhiệm vụ đào tạo lính mới. Dù kinh nghiệm đầy mình, anh vẫn nhiều phen đau đầu bởi những phiền toái do những người mới gây ra.

Người Thầy Y Đức 2 - Dr Romantic 2

Bác sĩ Kim lùi về một bệnh viện hẻo lánh, trở thành thầy thuốc của người nghèo và cũng là người thầy giúp đỡ các bác sĩ trẻ tài năng bị đẩy khỏi bệnh viện lớn.