shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Vương Tổ Lam

Vương Tổ Lam

Vương Tổ Lam: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên, Ca sĩ
Hồng Kông

Đôi Đũa Mạ Vàng

Cao Thiên Bảo có vị giác vô cùng nhạy bén. Vì gia đình đột nhiên xảy ra sự cố mà phải lưu lạc đầu đường xó chợ để rồi quen biết được nhiều người.