shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Virginia Madsen

Virginia Madsen

Virginia Madsen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Quái Nhân Đầm Lầy

Một nhóm nhà khoa học quyết định giải đáp những bí ẩn chết người đằng sau khu đầm lầy độc, nơi được cho là chỗ cư ngụ của một quái vật vô cùng khủng khiếp.