shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Bác Dục

Trương Bác Dục

Trương Bác Dục: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Đài Loan
Nếu Paris Không Vui Vẻ - 01 - Trương Bác Dục - Trương Hàn - Hám Thanh Tử - Lâm Vũ Thân

Nếu Paris Không Vui Vẻ

Nếu Paris Không Vui Vẻ Xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Đồng Trác Nghiêu và Nguyễn Mạn Quân. Hai người xa lạ ưởng như là hai thái cực đối lập nhưng lại tạo nên một chuyện tình đầy cảm động.