shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Đô Linh

Trần Đô Linh

Trần Đô Linh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Ngọc Lâu Xuân

Lâm Thiếu Xuân lâm cảnh cùng cực sau khi cha bị vu oan. Nàng nên duyên với Tôn Ngọc Lâu nhưng phát hiện kẻ hãm hại cha chính là người nhà họ Tôn

Trường Nguyệt Tẫn Minh

Tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn khiến tất cả lầm than. Để cứu chúng sinh, Lê Tô Tô quyết định thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.