shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Tống Giai

Tống Giai

Tống Giai: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Sóng Dữ - 01 - Khâu Lễ Đào - Khương Vũ – Trương Kế Thông – Tống Giai

Sóng Dữ

Lấy bối cảnh tại Hong Kong, câu chuyện trong Sóng dữ xoay quanh Chương Tại Sơn (Lưu Đức Hoa thủ vai) - một chuyên viên cấp cao về xử lý chất nổ tại Cục Cảnh Sát Hong Kong.