shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tiến Công

Tiến Công

Tiến Công: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Về Quê Ăn Tết - 01 - Ngô Thanh Vân – Jun Phạm – Puka – Hải Triều – Trung Dân – Tiến Công

Về Quê Ăn Tết

Về quê ăn tết xoay quanh Hai chị em Đậu Xanh và Đậu Đỏ. Họ rời xa quê hương lên thành phố để lập nghiệp.