shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tăng Hiểu Vũ

Tăng Hiểu Vũ

Tăng Hiểu Vũ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Thục Sơn Phục Ma Thiên - 01 - Tăng Hiểu Vũ - Trần Dịch - Vương Minh Đạc - Triệu Nhất Lân

Thục Sơn Phục Ma Thiên

Bạch Trạch và Lăng Phong là sư huynh đệ cùng tu chân tại phái Côn Luân. Vào một ngày nọ cả hai đi lầm vào bí cảnh, nhặt được bí kíp tuyệt thế ma công.