shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tăng Hiểu Vũ

Tăng Hiểu Vũ

Tăng Hiểu Vũ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Thục Sơn Phục Ma Thiên

Bạch Trạch và Lăng Phong bị đuổi khỏi Côn Luân vì luyện ma công. Cuộc đời họ rẽ hai hướng, Lăng Phong rơi vào ma đạo, Bạch Trạch thành anh hùng

Hộ Tâm

Yêu long Thiên Diệu bị người mà hắn yêu là Tố Ảnh hãm hại trong hôn lễ. Thiên Diệu nén đau lấy vảy hộ tâm ném đi, không cho nàng ta toại nguyện ý đồ.