shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Richard Attenborough

Richard Attenborough

Richard Attenborough: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Công Viên Kỷ Jura

Một nhà cổ sinh vật học đến thăm một công viên chủ đề sắp được hoàn thiện phải bảo vệ hai đứa trẻ sau khi sự cố mất điện khiến khủng long xổng ra ngoài.