VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyễn Tự Quốc Bảo

Nguyễn Tự Quốc Bảo

Nguyễn Tự Quốc Bảo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Người Thương Kẻ Nhớ

Trong một lần vượt quá giới hạn với người yêu, Ba Nguyệt đã mang thai nhưng lại bị anh ta rũ bỏ để đến với một cô gái gia đình giàu có.