shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngô Cường

Ngô Cường

Ngô Cường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Phù Đồ Duyên

Năm Long Hóa, thái giám chưởng ấn Tiêu Đạc quyền lực áp đảo cùng Phúc vương tạo kế hoạch cung biến, trợ lực cho Phúc vương lên ngôi hoàng đế.

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Được bao bọc từ bé, nàng tiểu thư Thẩm Cẩm bỗng dưng được ban hôn với tướng quân Sở Tu Minh ở tận biên ải. Cuộc sống của cô cũng thay đổi từ đây