shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Napapa Tantrakul

Napapa Tantrakul

Napapa Tantrakul: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Con Mắt Thứ 3

Vì có khả năng đặc biệt là nhìn thấy các hồn ma cho nên Trikal đã gặp vô số nguy hiểm, phải may mắn lắm mới sống sót được.