shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Michael Emerson

Michael Emerson

Michael Emerson: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Người Dơi: Kị Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy II - 01 - Jay Oliva - Peter Weller – Ariel Winter – Michael Emerson

Người Dơi: Kị Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy II

Người dơi trở lại Gotham và đương đàu với những đối thủ cũ.