shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mạch Quán Chi

Mạch Quán Chi

Mạch Quán Chi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Mỹ Nhân Thiên Hạ

Vương Hoàng hậu cùng em gái nuôi và thị vệ Sùng Nghiễm điều tra về cái chết của tiểu công chúa. Cả ba bị cuốn vào màn cung đấu ly kỳ và nguy hiểm