shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Cẩm Linh

Lưu Cẩm Linh

Lưu Cẩm Linh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Hong Kong Kỳ Án 2

Phim được xây dựng dựa trên vụ án giết người rúng động Hong Kong những năm cuối thế kỷ 20 như Án hòa tan xác, Án đồi Braemar, Án Hello Kitty.