VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lucas Hedges

Lucas Hedges

Lucas Hedges: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Tuổi Nổi Loạn 2017

Một cô gái tuổi vị thành niên khát khao được thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt nổi loạn vì luôn bị mẹ phản đối. Sau nhiều biến động, cô dần hiểu cho nỗi lòng của mẹ.