shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lee Beom Soo

Lee Beom Soo

Lee Beom Soo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Danh Y Vượt Thời Gian

Bác sĩ thiên tài Jin Huyk bị quay ngược về 150 năm trước, ở đây, anh phải tìm những phương pháp mới giúp đỡ các bệnh nhân vì điều kiện thiếu thốn