shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Kiện Long

Lâm Kiện Long

Lâm Kiện Long: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Như Ý Phương Phi - 01 - Lâm Kiện Long - Cúc Tịnh Y - Trương Triết Hạn - Hứa Giai Kỳ - Vương Hữu Thạc

Như Ý Phương Phi

Như Ý Phương Phi xoay quanh thiếu nữ Phó Dung thông minh vì thấy hôn nhân bất hạnh của a tỷ mà lập lời thề tự lực tự cường, nắm bắt vận mệnh của mình.