shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kwak Kyung Taek

Kwak Kyung Taek

Kwak Kyung Taek: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Trận Chiến Ở Jangsari

Năm 1950 chiến tranh Triều Tiên đang hồi gay cấn, Đại úy Lee và 772 binh sĩ sinh viên tiến đến Jangsari thực hiện trận đánh nghi binh với Bắc Hàn.