shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kim Jung Young

Kim Jung Young

Kim Jung Young: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Bản Chất Thật - 01 - Jin Chang Gyu - Kim Hye Joon - Kim Jung Young - Oh Na Ra

Bản Chất Thật

Cuộc chiến tranh giành gia sản giữa các thành viên trong gia tộc và cái chết bí ẩn cần lời giải đáp của người đứng đầu - họa sĩ In Ho.