VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Hoàng Mạc

Hoàng Mạc

Hoàng Mạc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Lương Duyên Ngàn Kiếp

Một chàng trai tìm lại mối lương duyên tiền kiếp của mình bằng cách thôi miên hồi quy. Từ đó, những yêu ghét hận thù đan xen giữa tiền kiếp và hậu kiếp mở ra.