shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Hèctor Hernández Vicens

Hèctor Hernández Vicens

Hèctor Hernández Vicens: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ
Ngày Đẫm Máu: Xác Sống - 01 - Hèctor Hernández Vicens - Sophie Skelton – Johnathon Schaech

Ngày Đẫm Máu: Xác Sống

​Phim đặt trong bối cảnh hậu tận thế , khi thế giới bị tấn công bởi nạn dịch xác sống trỗi dậy, một nữ sinh viên phải tìm ra vắc xin giúp loài người chống lại nạn dịch khủng khiếp