shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
undefined - 01 - Chu Cách Thái - Nhậm Hiền Tề – Giả Tịnh Văn – Thạch Tri Điền – Trình Dư Hi

Ngày 1 Tháng 5

Một bộ phim lãng mạn Đài Loan về tình yêu đã mất và lại được tìm thấy sau 20 năm.