shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Edi Patterson

Edi Patterson

Edi Patterson: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Nhà Gemstone Chính Trực - Phần 2

Đế chế phúc lành của nhà Gemstone bị những kẻ bên ngoài đe dọa, cả ở ở quá khứ và hiện tại.