shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Lâm

Dương Lâm

Dương Lâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Ly Nhân Tâm Thượng

Để áp chế tướng quân Tiết Diệu, Hoàng thượng ban hôn Sơ Nguyệt cho chàng. Chuyện tình giữa vị tướng lạnh lùng và cô công chúa hồn nhiên bắt đầu