shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Dương (Dr)

Dương Dương (Dr)

Dương Dương (Dr): Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Mộng Hoa Lục

Từ một kỹ nữ và bị hôn phu hủy hôn, Triệu Phán Nhi mạnh mẽ đấu tranh và phấn đấu trở thành bà chủ nhà hàng lớn ở kinh thành.