VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

MC, Diễn viên
Việt Nam

Khi Thân Chủ Là Người Tình

Sau 8 năm xa cách, Ninh và Trang gặp lại nhau với tư cách luật sư - thân chủ. Để được ở bên Trang, Ninh bất chấp từ bỏ cả lý tưởng và đạo đức của người luật sư.