VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đinh Y Nhung

Đinh Y Nhung

Đinh Y Nhung: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Lấy Chồng Người Ta

Chồng bất lực không thể có con, vợ cố thử để cuối cùng được tin đã làm mẹ. Khi đứa trẻ ra đời, một người đàn ông xuất hiện cướp đứa con của đôi vợ chồng nghèo.