shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đinh Tử Tuấn

Đinh Tử Tuấn

Đinh Tử Tuấn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông
Truy Ngư Truyền Kỳ - 01 - Ngô Cẩm Nguyên - Triệu Lệ Dĩnh - Quan Trí Bân - Đinh Tử Tuấn - Tào Hinh Nguyệt - Đới Kiều Thiên

Truy Ngư Truyền Kỳ

Truy Ngư Truyền Kỳ kể về một con cá chép tu luyện nhiều năm đã trở thành người và sống như một con người thật thụ với bản tính lương thiện và ngoài hình thân thiện Hồng Lăng. Hồng Lăng gặp Trương Trân - một thư sinh điển trai. Khi họ gặp nhau thì đã thật sự yêu nhau và đến với nhau.