shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đinh Nhất Nhất

Đinh Nhất Nhất

Đinh Nhất Nhất: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Kế Hoạch Nhịp Tim

Kế Hoạch Nhịp Tim khai thác đề tài y khoa xoay quanh 2 nhân vật chính là nghiên cứu sinh Cầu Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn.