shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dawn Porter

Dawn Porter

Dawn Porter: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Theo Cách Nhìn Của Tôi - 01 - Dawn Porter

Theo Cách Nhìn Của Tôi

Một góc nhìn hiếm có về nhiệm kì Tổng thống qua ống kính độc đáo của cựu Trưởng Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng, Pete Souza.