shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Công Dương

Công Dương

Công Dương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Trạng Quỳnh - 01 - Trấn Thành - Công Dương - Nhã Phương - Quốc Anh - Khả Như

Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh xoay quanh hành trình cứu thầy Đoàn gian truân của Trạng Quỳnh, Điềm và Xẩm khi đối mặt với vô số những tên cường hào ác bá.