shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Colin Trevorrow

Colin Trevorrow

Colin Trevorrow: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Thế Giới Kỉ Jura: Thống Trị

Bốn năm sau sự sụp đổ của hòn đảo Isla Nublar, giờ đây loài khủng long đã sống giữa thế giới loài người và đe dọa giành lấy vị trí thống trị thế giới của nhân loại.

Thế Giới Kỉ Jura

Công viên khủng long tái hoạt đông nhiều năm sau những sự kiện cũ, nhưng thảm họa lại tái diễn.