Mục Dã Quỷ Sự: Con Báo Vàng

Mystery of Muye: Jin Baozi

0 lượt xem

Mục Dã Quỷ Sự: Con Báo Vàng

Trong Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Phong Tứ Cửu, thế hệ sau của Thái Bảo Quan Sơn ở ẩn, phụng mệnh điều tra vụ án, giải mã thách đố về địa cung Thiên Quý Cổ “Cửu Quán” đằng sau tại nạn mỏ đá.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image