Mike Ma Thuật: Vũ Điệu Cuối Cùng

Mike Ma Thuật: Vũ Điệu Cuối Cùng

Magic Mike's Last Dance

0 lượt xem

Mike Ma Thuật: Vũ Điệu Cuối Cùng

Magic' Mike Lane trở lại sân khấu sau một thời gian dài tạm nghỉ do gặp khó khăn vì làm ăn thất bại. Bám lấy cơ hội cuối cùng để vực dậy, Mike đến London cùng một nhân vật giàu có, người đã cho anh một đề nghị hấp dẫn.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!