Mexico - Kẻ Ngáng Đường Không Khoan Nhượng | Đường Đến World Cup 2022

0 lượt xem

Mexico - Kẻ Ngáng Đường Không Khoan Nhượng | Đường Đến World Cup 2022

Mexico không được xem là đội bóng mạnh nhưng họ sở hữu bề dày truyền thống với rất nhiều lần tham dự World Cup.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image