Martin Skrtel - Daniel Agger | Cặp Bài Trùng

Martin Skrtel - Daniel Agger | Cặp Bài Trùng

0 lượt xem

Martin Skrtel - Daniel Agger | Cặp Bài Trùng

Cặp chiến binh máu lửa của thành phố Cảng luôn khiến cho các tiền đạo đối phương phải e sợ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!