BlackPink diễn 2 đêm bằng nửa doanh thu nghệ thuật của Việt Nam phấn đấu đến năm 2023

BlackPink diễn 2 đêm bằng nửa doanh thu nghệ thuật của Việt Nam phấn đấu đến năm 2023

0 lượt xem

BlackPink diễn 2 đêm bằng nửa doanh thu nghệ thuật của Việt Nam phấn đấu đến năm 2023

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội chiều 31/10, lĩnh vực văn hóa cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu cho rằng, mặc dù có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt cần loại bỏ suy nghĩ

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!