Lỗ Trí Thâm 2

Lỗ Trí Thâm 2

Zhi Shen 2

0 lượt xem

Lỗ Trí Thâm 2

Cao nha nội vì muốn chiếm đoạt Lâm nương tử nên bày ra liên hoàn kế hãm hại Lâm Xung. Một mặt thả lợn rừng để giết Lâm Xung, mặt khác cố ý cho Lâm nương tử khai ra chỗ trốn của Lỗ Trí Thâm, có thể nói âm mưu vô cùng tàn độc. Lỗ Trí Thâm vốn nhận sự ủy thác của Lâm Xung bảo vệ Lâm nương tử. Lâm Xung gặp nạn, Lỗ Trí Thâm nghĩ biện pháp cứu Lâm Xung trước, sau lại vội vàng quay về bảo vệ Lâm nương tử. Đáng tiếc, Lâm Xung còn ôm hy vọng với triều đình, cố ý đến Thương Châu nhận hình phạt. Lỗ Trí Thâm bất đắc dĩ phải đi theo hộ tống Lâm Xung.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!