Không Lối Thoát

Không Lối Thoát

Disquiet

0 lượt xem

Không Lối Thoát

Một bệnh nhân tỉnh dậy và nhận ra mình bị giam hãm trong một bệnh viện bỏ hoang bởi một thế lực bí ẩn không để cho anh ta rời đi.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!