Khởi tố mới 72 bị can trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Khởi tố mới 72 bị can trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

0 lượt xem

Khởi tố mới 72 bị can trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Ngày 22/11/2023, thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, Ban Nội chính Trung ương cho biết một số kết quả nổi bật từ sau Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo (tháng 1/2023) đến nay.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!