Khi Thơ Ngây Gặp Được Tình Yêu

Khi Thơ Ngây Gặp Được Tình Yêu

Really Meet Love That Day

0 lượt xem

Khi Thơ Ngây Gặp Được Tình Yêu

Lý Thiên Chân luôn mơ ước trở thành một kiến trúc sư tài năng, tuy nhiên vì một chuyện ngoài ý muốn mà cô bị công ty khai trừ trong đợt thực tập. Cùng lúc đó, Mạnh Nghiêm vì kiên trì với nguyên tắc thiết kế của bản thân mà lựa chọn từ chức, tự mở công ty riêng.

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Báo cáo

24ph

Mạnh Nghiêm (Ngụy Thiên Tường) đưa cho Thiên Chân (Ngô Thi Lạc) 1 tập tài liệu.

VieON

Tập 1B. Báo cáo

20ph

Mạnh Nghiêm (Ngụy Thiên Tường) đưa cho Thiên Chân (Ngô Thi Lạc) 1 tập tài liệu.

VieON

Tập 2A. Hồ sơ

22ph

Quách Viện Viện (Vinh Tử Hi) bày tỏ muốn giúp Đinh Ngạn Minh giải quyết.

VieON

Tập 2B. Hồ sơ

21ph

Quách Viện Viện (Vinh Tử Hi) bày tỏ muốn giúp Đinh Ngạn Minh giải quyết.

VieON

Tập 3A. Nhắc nhở

20ph

Kiều Khả (Chủng Đan Ni) đều mua cho Thiên Chân một phần cà phê đắt tiền.

VieON

Tập 3B. Nhắc nhở

24ph

Kiều Khả (Chủng Đan Ni) đều mua cho Thiên Chân một phần cà phê đắt tiền.

VieON

Tập 4A. Tán gẫu

22ph

Mạnh Nghiêm tìm Lộc Nhất Minh (Chu Gia Kỳ) đàm phán về hạng mục mới.

VieON

Tập 4B. Tán gẫu

22ph

Mạnh Nghiêm tìm Lộc Nhất Minh (Chu Gia Kỳ) đàm phán về hạng mục mới.

VieON

Tập 5A. Giải thích

23ph

Thiên Chân biết bị sa thải, lập tức đi tìm Quách Viện Viện (Vinh Tử Hi).

VieON

Tập 5B. Giải thích

20ph

Thiên Chân biết bị sa thải, lập tức đi tìm Quách Viện Viện (Vinh Tử Hi).

VieON

Tập 6A. Không tình nguyện

21ph

Thiên Chân (Ngô Thi Lạc) không quan tâm đến Nghiêm Minh (Ngụy Thiên Tường).

VieON

Tập 6B. Không tình nguyện

19ph

Thiên Chân (Ngô Thi Lạc) không quan tâm đến Nghiêm Minh (Ngụy Thiên Tường).

VieON

Tập 7A. Cam đoan

23ph

Thiên Chân không muốn làm trong công ty gia đình, muốn trải nghiệm.

VieON

Tập 7B. Cam đoan

20ph

Thiên Chân không muốn làm trong công ty gia đình, muốn trải nghiệm.

VieON

Tập 8A. Đấu võ mồm

22ph

Quách Viện Viện bị Kiều Khả thuyết phục nên thay đổi suy nghĩ.

VieON

Tập 8B. Đấu võ mồm

22ph

Quách Viện Viện bị Kiều Khả thuyết phục nên thay đổi suy nghĩ.

VieON

Tập 9A. Tư chất

24ph

Mạnh Nghiêm tìm Triệu tổng ăn cơm để bàn về chuyện hợp tác.

VieON

Tập 9B. Tư chất

20ph

Mạnh Nghiêm tìm Triệu tổng ăn cơm để bàn về chuyện hợp tác.

VieON

Tập 10A. Đối chiếu

22ph

Triệu tổng gọi điện thoại chúc mừng Quách Viện Viện được đề danh.

VieON

Tập 10B. Đối chiếu

21ph

Triệu tổng gọi điện thoại chúc mừng Quách Viện Viện được đề danh.

VieON

Tập 11A. Chỉ trích

21ph

Nghiêm Minh chê bai số liệu của Thiên Chân không thể sử dụng được.

VieON

Tập 11B. Chỉ trích

23ph

Nghiêm Minh chê bai số liệu của Thiên Chân không thể sử dụng được.

VieON

Tập 12A. Quan tâm

21ph

Đinh Ngạn Minh nhìn thấy vợ trước có bạn trai mới thì cảm giác khó chịu.

VieON

Tập 12B. Quan tâm

23ph

Đinh Ngạn Minh nhìn thấy vợ trước có bạn trai mới thì cảm giác khó chịu.

VieON

Tập 13A. Thần tượng

22ph

Mạnh Nghiêm nghe được Thiên Chân sùng bái mình thì đặc biệt cao hứng.

VieON

Tập 13B. Thần tượng

23ph

Mạnh Nghiêm nghe được Thiên Chân sùng bái mình thì đặc biệt cao hứng.

VieON

Tập 14A. Thất nghiệp

24ph

Lộc Nhất Minh (Chu Gia Kỳ) cảm nhận được Triệu tổng chính là một gian thương.

VieON

Tập 14B. Thất nghiệp

21ph

Lộc Nhất Minh (Chu Gia Kỳ) cảm nhận được Triệu tổng chính là một gian thương.

VieON

Tập 15A. Quyền lợi

25ph

Mạnh Nghiêm hưởng thụ sự chiếu cố của Lý Thiên Chân với mình.

VieON

Tập 15B. Quyền lợi

20ph

Mạnh Nghiêm hưởng thụ sự chiếu cố của Lý Thiên Chân với mình.

Bình luận

Châu Phạm

lăng vân triệt kìa

9 tháng trước
Cầm Thị Minh

Cầm Thị Minh

phim hay

9 tháng trước

096***809

phim hay

12 tháng trước