Khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

0 lượt xem

Khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!